ALEGE TIPUL DE TRANSPORT

Termeni şi condiţii de utilizare a platformei mondotransport.ro
1. Prevederi generale (1) Pentru toate produsele şi serviciile livrate ca urmare a acestui contract sunt aplicabile în exclusivitate condiţiile de mai jos. MondoTransport pune la dispoziția utilizatorului dreptul de utilizare pentru platformă contra unei renumerații plătite periodic. MondoTransport poate permite accesul la platformă printr-o combinație de nume de utilizator și o parolă. Această platformă va fi operată prin servere conectate la internet, care pot fi accesate numai printr-o conexiune online. Exceptând perioadele în care serverele utilizate de MondoTransport nu sunt accesibile datorită unor motive tehnice sau a altor motive care nu pot fi influenţate de MondoTransport. Selectarea, achiziţionarea şi utilizarea datelor din platforma se fac exclusiv de utilizator, pe riscul propriu. (4) MondoTransport are dreptul ca, în cadrul dezvoltării şi al optimizării platformei, să-şi modifice produsele, în măsura în care prin aceasta nu sunt limitate caracteristicile principale ale prestaţiei. (5) MondoTransport poate transmite utilizatorului prin platformă notificări despre oferte, mesaje primite sau tranzacții. MondoTransport își rezervă dreptul de a limita numărul, durata și stocarea acestor mesaje. Dreptul de utilizare Dreptul de utilizare este valabil numai pentru introducerea şi accesarea datelor cu caracter specific comercial, într-o activitate comercială obişnuită. Toate informaţiile sunt reale şi la cerere trebuie demonstrate către MondoTransport. Utilizarea în scopurile următoare, sau având conţinuturile următoare, este interzisă: a) Mesaje nesolicitate, cum sunt spam-ul, mesajele în masă, publicitatea generală şi ofertele generale. b) Scopuri ilegale, informaţii false, dezinformare sau inducere în eroare. c) Lezarea unor drepturi ale terţilor, ca de exemplu drepturile personalităţii, proprietatea intelectuală sau sfera privată a terţilor. d) Crearea bazelor de date, în special a celor care fac posibilă generarea profilului unui alt utilizator. e) Introducerea codurilor de programe care afectează funcţionarea echipamentelor terminale sau a software-ului acestora. MondoTransport îşi rezervă dreptul de a întrerupe legătura utilizatorului cu platforma şi de a şterge datele în cazul în care prin aceasta se previne sau se stopează încălcarea legii sau a bunelor moravuri. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul în care sunt periclitate tehnic integritatea platformei.
Taxa de utilizare si procesarea platilor
Taxa de utilizare (pentru useri cu cont de transportator) este scadentă în avans pentru perioada de utilizare respectivă iar plata trebuie făcută prin una din metodele de plata disponibile pe platforma. Factura aferenta platilor se va trimite utilizatorului in maxim 24 de ore de la efectuarea platii. MondoTransport are dreptul de a crește periodic prețul abonamentului. MondoTransport anunță creșterea prețului cu o perioadă de cel puțin 2 săptămâni, printr-o notificare în scris. Utilizatorii care aleg să achiziționeze acces la un abonament platit prin card de credit sunt rugați să furnizeze informații suplimentare, inclusiv - dacă este necesar - informațiile personale și financiare necesare pentru a procesa aceste tranzacții. Datele tranzacției, inclusiv date cu caracter personal, pot fi transferate către Netopia SRL (www.mobilpay.ro) în scopul de a procesa plățile. Punerea la dispoziție a acestor informații este voluntară, cu toate acestea, în același timp, este esențială pentru efectuarea unei plăți. Drepturile de protecţie, protecţia datelor Utilizatorul se declară de acord ca MondoTransport să-i stocheze datele tehnice în scop de identificare și catalogare, de siguranță a datelor şi pentru îmbunătățirea transferului de date. Aici pot fi incluse date anonime despre terminalul folosit, cum sunt sistemul de operare, rezoluția monitorului, browser-ul, ID-ul și viteza procesorului, memoria fizică și adresa MAC, precum și date care în anumite cazuri pot duce la identificarea personală, cum sunt adresa IP, identificarea terminalului, DNS-ul domeniului, calea de instalare, identificarea utilizatorului, limba setată, cookies și datele telematice. În afară de aceasta, MondoTransport stochează și prelucrează date la înregistrarea utilizatorului pentru un cont MondoTransport, la crearea profilului pentru reprezentarea în platformă, ca de ex. numele utilizatorului, formula de adresare, datele de contact, apartenența la o firmă și cunoștințele de limbă. Utilizatorul poate revoca sau limita oricând acordul dat față de MondoTransport pentru colectarea, procesarea, stocarea şi utilizarea datelor, cu efect pentru viitor. Garanţia şi răspunderea asumată MondoTransport garantează exclusiv că platforma este adecvată pentru utilizarea în domeniul de aplicare convenit. Informaţiile cuprinse în descrierile produselor, prospecte şi instrucţiunile de utilizare puse la dispoziţie de MondoTransport, reprezintă recomandări din care nu rezultă niciun fel de obligaţii. Orice altă răspundere a firmei MondoTransport este exclusă. Detalii de produs descrieri, broșuri și informații despre utilizator puse la dispoziție de MondoTransport reprezintă recomandări neobligatorii.O răspundere a MondoTransport este exclusă. MondoTransport în special, nu își asumă nici o răspundere pentru actualitatea, corectitudinea și caracterul complet al datelor introduse de alți utilizatori și nici pentru compatibilitatea platformei cu mediul IT de la utilizatorul sau cu conexiuni de date la distanță. MondoTransport nu răspunde pentru daune pe care diverşi utilizatori şi le produc între ei, indiferent dacă aceasta se întâmplă prin crearea de pierderi sau prin erori de transmisie a datelor sau printr-o altă modalitate. MondoTransport nu răspunde pentru software sau coduri de program dăunătoare (viruşi, troiani, viermi etc.), care sunt rulate de utilizatori pe platformă sau sunt transmise prin ataşamentele sau descrierile ofertelor şi care apoi se răspândesc de acolo. Utilizatorul răspunde nemijlocit pentru transmiterea de astfel de software dăunător. MondoTransport nu este partener contractual sau mediator pentru contractele încheiate prin intermediul platformei și nici mesager pentru declarațiile relevante în acest sens. De aceea, MondoTransport nu garantează în niciun fel derularea corectă a contractelor încheiate între utilizatori sau obținerea de rezultate economice. Utilizatorul trebuie să verifice în regie proprie corectitudinea datelor şi a informațiilor primite de la terți. Mesajele trimise sau publicate prin platformă de utilizatori nu reprezintă afirmații sau opinii ale firmei MondoTransport, iar MondoTransport nu le susține şi nu şi le însușește. MondoTransport nu garantează că mesajele trimise prin platformă ajung la destinație, sau că sunt primite și citite de utilizatorul destinatar. De asemenea, nu garantează că persoanele care se declară expeditoare sau destinatare ale unui mesaj sau înștiințări corespund în realitate cu persoanele care trimit sau recepționează mesajele. Utilizatorul elibereză MondoTransport de toate obligațiile, care survin prin utilizarea neconformă a platformei. Riscul de netransmitere sau transmitere incorectă a datelor îi rămâne utilizatorului, deîndată ce datele au părăsit zona controlată de MondoTransport Reclamaţiile În cazul în care MondoTransport primeşte informaţii cu privire la un alt utilizator, conform cărora utilizatorul şi-a încălcat din culpă obligaţiile într-un contract de transport, în acest contract sau alte obligaţii legale (în continuare: reclamaţie), MondoTransport are dreptul, dar nu obligaţia, de a transmite mai departe aceste reclamaţii către utilizatorul în cauză, cu sau fără numirea reclamantului sau după audierea şi verificarea acestuia şi către alţi utilizatori. . Utilizatorul împotriva căruia se îndreaptă reclamaţia („Pârât”) are obligaţia să ia imediat, sau cel mai târziu în interval de o săptămână de la comunicarea reclamaţiei, o poziţie în scris faţă de Mondotransport cu privire la conţinutul acesteia pentru a remedia plângerea, sau cel puţin dacă luarea sa de poziţie durează mai mult, să justifice această prelungire. Dacă utilizatorul nu reuşeşte ca prin luarea sa de poziţie să respingă ca nejustificată, acuzaţia cuprinsă în reclamaţia privind nerespectarea obligaţiilor sale, MondoTransport are dreptul – dar nu obligaţia – să-i solicite utilizatorului remedierea în interval de încă o săptămână. Solicitarea de remediere în termen devine superfluă dacă pentru MondoTransport acest lucru nu mai este rezonabil, după caz. Drepturile rezultate din paragrafele de mai sus, corelate cu dreptul de blocare sau reziliere, susţin exclusiv interesele firmei MondoTransport. În cazul în care MondoTransport nu face uz de acestea, este exclusă orice răspundere faţă de ceilalţi utilizatori. MondoTransport nu are obligaţia să verifice reclamaţiile primite.